Over ons kantoor

Verzekeren zoals u dat wilt

Gemak en zekerheid, dat zijn de kernwoorden binnen onze dienstverlening. Als klant kiest u bij ons zelf de manier waarop u uw financiële zaken wilt regelen. Omdat dit per klant, of zelfs per product anders kan zijn, bieden wij onze relaties verschillende mogelijkheden.

Algemene voorwaarden en dienstenwijzers

Dienstenwijzer particulier

Dienstenwijzer zakelijk

Vergelijkingskaarten

Vergelijkingskaart vermogen

Vergelijkingskaart risico afdekken

Beloningsbeleid

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Gebruik van deze website

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrecht

Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Assurantiën bij de Leij sinds 1953. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Assurantiën bij de Leij sinds 1953 de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellenen onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Assurantiën bij de Leij sinds 1953 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Assurantiën bij de Leij sinds 1953 streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is. Assurantiën bij de Leij sinds 1953 is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van websites die niet door Assurantiën bij de Leij sinds 1953 worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt Assurantiën bij de Leij sinds 1953 geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen

Assurantiën bij de Leij sinds 1953 garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Assurantiën bij de Leij sinds 1953 behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.